Det var ett tag sedan vi uppdaterade här, och av naturliga orsaker. Det har varit ganska sparsamt på spelfronten, men nu har vi faktiskt en spelning på gång.


Musik i sommarkväll Nosaby kyrka DuåD – 15:e Augusti